• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7   |  Hotline: 1900-6154
TRA CỨU HÓA ĐƠN

captcha
Kết quả cho
Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Khách hàng Ngày xuất Tổng tiền Tình trạng Hóa đơn Biên bản

(Bấm vào số hóa đơn để xem thông báo phát hành hóa đơn với TCT)

Kết quả cho
Mã xác nhận Khách hàng Tổng tiền KCT Tổng tiền Thời gian quá hạn Tùy chỉnh

(Bấm vào số hóa đơn để xem thông báo phát hành hóa đơn với TCT)

Tải XML Tải PDF

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn

Đang kiểm tra chứng thư số. Vui lòng chờ...